Kierownictwo

  • Udostępnij:

Zarządzanie w OBSE

Wcześniejsze doświadczenia: Agnieszka ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w różnych funkcjach w międzynarodowych firmach, w tym w takich sektorach jak high-tech, automotive i FMCG. Posiada certyfikat Six Sigma Green Belt. Jej obszary specjalizacji to zarządzanie operacjami, customer service, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz zaangażowanie klientów.

Wykształcenie: Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ulubiona wartość: "Moją ulubioną wartością jest Jedność. Jestem głęboko przekonana, że współpraca w zespole przynosi znacznie więcej efektów niż suma indywidualnych wkładów. Równanie 1+1>2 ma w tym przypadku całkowity sens".

Wcześniejsze doświadczenia: Cała kariera Asi toczy się wokół ludzi, projektów i ... finansów: obejmowała finansowe stanowiska operacyjne w IBM, Shell i HP, w tym m.in. architekt rozwiązań finansowo-księgowych dla outsourcingu procesów biznesowych, menedżer projektów finansowych i menedżer działu. księgowości, menedżer ds. procesów rekordowychw Fresenius Medical Care.

Wykształcenie: Dyplom z ekonomii menedżerskiej oraz języka i kultury niderlandzkiej.

Ulubiona wartość: "Elastyczność. Nienawidzę marnować czasu; przed nami jest zbyt wiele ciekawych rzeczy i ”Jedność” Czuję się świetnie wśród miłych i inspirujących ludzi."

Wcześniejsze doświadczenia: Ponad jedenaście lat w dziedzinie operacji sprzedaży/kompensacji sprzedaży w globalnych firmach IT, wiodące lokalne i zdalne zespoły analityków, konsultantów biznesowych, ekspertów ds. raportowania i kierowników programów. Po utworzeniu pierwszego dużego zespołu zajmującego się danymi naukowymi w centrum usług wspólnych, wspierała stosowanie innowacyjnych metod prowadzenia operacji, a także ciągły rozwój pracowników.

Edukacja: Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra finansów i bankowości.

Ulubiona wartość podstawowa i dlaczego: "Jedność. Nawet najmądrzejsza, najbardziej wykształcona i doświadczona jednostka nie osiągnie tego, co może osiągnąć zespół. Wierzę w synergię wynikającą ze wspólnej pracy, zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym".

Wcześniejsze doświadczenia: Kamil ma dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe - trzy lata w sprzedaży i siedemnaście lat w zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM), z różnymi obszarami odpowiedzialności, w tym planowanie produkcji, zaopatrzenie magazynów i sourcing. Zarządzał zarówno lokalnymi, jak i globalnymi zespołami. Ma doświadczenie w kilku sektorach, m.in. motoryzacyjnym, AGD, FMCG, a takżeoutsourcingu centrów usług wspólnych/ procesów biznesowych (SSC/BPO).

Wykształcenie: Kamil studiował zarządzanie kryzysowe na Międzynarodowej Wyższej Szkołle Logistyki i Transportu.

Ulubiona wartość: "Jedność. Ponieważ razem jesteśmy silniejsi i czynimy świat lepszym miejscem".

Wcześniejsze doświadczenia: Piotr posiada ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie HR w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Ostatnie osiem lat spędził w globalnej firmie finansowej, zdobywając wielowymiarową wiedzę i doświadczenie z zakresu HR zarówno w strukturach lokalnych jak i globalnych organizacji. Piotr m.in. pełnił następujące role: Menedżer Działu Administracji Kadrowej, Partner Biznesowy HR, HR Menedżer czy też Lider Projektów HR.

Edukacja: Piotr posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk politycznych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu HR. Ukończył również studia biznesowe i menedżerskie, posiada dyplom Executive MBA.

Ulubiona wartość podstawowa i dlaczego:"Empatia. Tę wartość uważam za szczególnie ważną w mojej roli. Do wyzwań podchodzę zdroworozsądkowo i z otwartością, dążąc do zrozumienia różnych punktów widzenia".

Wcześniejsze doświadczenia: Trzynaście lat doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości finansowej i controllingu, pracując w międzynarodowych firmach pełniących różne funkcje finansowe, w tym jako kontroler finansowy/krajowy, kontroler podmiotów prawnych korporacji oraz starszy kierownik zespołu sprawozdawczości finansowej.

Wykształcenie: Kwalifikacje Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA), studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu, tytuł magistra finansów i bankowości.

Ulubiona wartość podstawowa i dlaczego: "Uczciwość, ponieważ uważam, że powinniśmy zawsze postępować zgodnie z najwyższymi standardami, być transparentni i uczciwi, a także patrzeć długoterminowo, ponieważ ważne jest, aby mieć cierpliwość i wizję do planowania na przyszłość".

Wcześniejsze doświadczenia: Ponad dziesięć lat doświadczenia w dziedzinie transformacji, wydajności i ulepszeń. Przed dołączeniem do Olympus, Mariusz spędził pięć lat w zespołach ds. doskonałości operacyjnej i analizy danych w globalnej firmie finansowej. Ponadto, Mariusz ma ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w organizacji Global Strategic Sourcing (GSS).

Wykształcenie: Mariusz posiada wykształcenie techniczne, z tytułem magistra i inżyniera Politechniki Wrocławskiej, zarówno w zakresie zarządzania jakością, jak i logistyki. Od 2012 roku posiada certyfikat Operational Excellence Master Black Belt.

Ulubiona wartość podstawowa i dlaczego: "Uczciwość". Dostosowanie tego, co mówisz do tego, co naprawdę myślisz, do tego, co naprawdę czujesz, sprawia, że jesteś szczęśliwszy i zwiększa satysfakcję w miejscu pracy. Robienie tego, co jest właściwe, zamiast zastanawiać się nad tym, jak jest postrzegane, pozwala skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Dla mnie, uczciwość jest matką wszystkich wartości".

Wcześniejsze doświadczenia: Paweł posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie raportowania operacyjnego i biznesowo-zarządczego, analizy danych oraz wizualizacji danych. W ciągu ostatnich pięciu lat zarządzał zespołami raportowania i wywiadu gospodarczego.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Ulubiona wartość podstawowa i dlaczego: "Jedność". Ktoś powiedział, że samotnie możemy tak niewiele, razem możemy tak wiele zrobić. Efekt synergii jest czymś fenomenalnym... wspaniałym, gdy współpraca zespołowa ma większy efekt niż suma poszczególnych działań".

Wcześniejsze doświadczenia: Asystentka zespołu, specjalista ds. szkoleń i księgowa w międzynarodowych firmach.

Wykształcenie: Anna jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Poznaniu. Dodatkowo ukończyła studia na Universytecie Abertay w Irlandii.

Ulubiona wartość podstawowa i dlaczego: "Empatia. Powinniśmy zawsze traktować innych tak samo, jak chcielibyśmy być traktowani. W czasie mojej kariery zawodowej organizowałam akcje charytatywne lub byłam wolontariuszką w dziedzinie CSR, które wnosiły wartość dodaną do życia innych lub do mojego własnego życia.”

Wcześniejsze doświadczenia: Łukasz od ponad dekady współpracuje z organizacjami świadczącymi usługi biznesowe. Jego doświadczenie obejmuje różne obszary, takie jak np. utworzenie centrum usług wspólnych (SSC). Projekty z zakresu innowacji, automatyki, IT i finansów zaprowadziły go do kilku międzynarodowych lokalizacji - od Szwecji po Indie.

Edukacja: Posiada tytuł inżyniera informatyka w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu i kontynuuje studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ulubiona wartość podstawowa i dlaczego: "Uważam, że uczciwość jest podstawową wartością, którą należy posiadać zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jestem dumny, że jestem związany z organizacją, która jest zgodna z moimi osobistymi wartościami".

Managing Directors na region EMEA

Constantin Zangemeister

Executive Managing Director Olympus Europa Management SE

Chief Financial Officer EMEA

Miquel-Àngel García

Managing Director Olympus Europa Management SE
Head of Medical Systems Division EMEA

Marion Bönsch

Managing Director Olympus Europa Management SE
Head of Human Resources EMEA

Dr. Christian Meyer

Managing Director Olympus Europa Management SE
Executive Managing Director Olympus Surgical Technologies Europe

Nacho Abia

Managing Director Olympus Europa Management SE

Chief Operating Officer Olympus Coorporation