Środowisko naturalne

W naszą misję, którą jest czynić życie ludzi zdrowszym, bezpieczniejszym i bardziej spełnionym, wpisuje się obowiązek ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów potrzebnych ludzkości. Chcąc przyczyniać się do ochrony zielonej Ziemi, kierujemy się odpowiedzialną strategią wykorzystania zasobów i technologii oraz tworzenia rozwiązań dla naszych klientów.

  • Udostępnij:
Social Responsibility - Environment

Podkreślamy, że nawet najmniejszy przejaw zaangażowania jednej osoby może realnie przysłużyć się ochronie środowiska. W trakcie tego miesiąca nasi pracownicy mają okazje do wypróbowania produktów przyjaznych dla środowiska, takich jak elektryczne samochody i rowery, dowiadują się, jak dbać o środowisko na co dzień, i mogą brać udział w innych inicjatywach.

Postawiliśmy sobie za cel, by do 2030 roku nasze zakłady osiągnęły zerową emisję CO2 netto w 1. i 2. zakresie Protokołu w sprawie gazów cieplarnianych, a także by cała energia elektryczna wykorzystywana w naszej działalności pochodziła ze źródeł odnawialnych.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest redukcja środowiskowych skutków działania łańcucha dostaw. Dlatego konsekwentnie wprowadzamy zmiany w zakresie środków transportu, poprawiamy efektywność logistyki, zmniejszamy energochłonność i masę naszych produktów oraz wybieramy ekologiczne źródła zaopatrzenia.

Tutaj można uzyskać więcej informacji.

Supernowoczesny kompleks biurowy w Hamburgu, w którym mieści się europejska centrala firmy Olympus, oraz europejskie centrum rozwoju i produkcji Olympus Surgical Technologies Europe (OSTE) uzyskały „złote” certyfikaty niemieckiego stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego budownictwa — Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Zużycie energii przez wszystkie instalacje produkcyjne w siedzibie OSTE jest nieustannie monitorowane i minimalizowane przez nowoczesny system zarządzania budynkiem. Olympus samodzielnie wytwarza energie elektryczną we własnej elektrociepłowni w Jenfeld, a ciepło odpadowe wykorzystuje do ogrzewania pomieszczeń i wody w budynkach.

Siedziba firmy Olympus Medical Products Portugal w mieście Coimbra znajduje się w nowoczesnym budynku przemysłowym. To tutaj, przy zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych i socjalnych, wykonywane są naprawy urządzeń medycznych z całej Europy. Zakład korzysta na przykład z oczyszczalni ścieków — pionierskiej na skalę całej Portugalii — która uzdatnia zużytą wodę tak, by można nią było nawadniać tereny zielone. Oznacza to oszczędność wody pitnej i zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego. Tutaj można uzyskać więcej informacji.

Zarządzanie cyklem życia produktu

Chcemy rozwijać produkty innowacyjne, trwałe i nadające się do ponownego wykorzystania, aby minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko i dbać o równowagę ekologiczną w całym łańcuchu wartości. Nasze opakowania transportowe nadają się do recyklingu lub są wykonane z surowców odnawialnych.

Nasze pozostałe priorytety