Informacja o ochronie prywatności

1. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe administratora danych dla tej witryny znajdują się w stopce.

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy, należy przesłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@olympus-europa.com

2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych użytkownika

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, wyłącznie jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia funkcjonalnej i wygodnej w obsłudze witryny oraz udostępnienia użytkownikowi treści i usług.

Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie i przypadkach, w jakich jest to dozwolone na mocy krajowych oraz europejskich przepisów prawa. Podstawy prawne przetwarzania danych zostały dla każdego przypadku wyjaśnione poniżej. Wyjaśniamy również przyczyny przetwarzania danych użytkownika oraz omawiamy sytuacje i usługi, w których takie przetwarzanie ma miejsce.

Dane użytkownika przechowywane są do czasu ustania celu takiego przechowywania. W wybranych przypadkach europejskie lub krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze bądź inne regulaminy lub umowy, którym podlegamy, przewidują dłuższy lub krótszy okres przechowywania danych. Dane zostaną wówczas usunięte z upływem tego okresu. Dalsze szczegóły zostały podane w opisach dla poszczególnych przypadków zamieszczonych poniżej.

3. Przetwarzanie danych użytkownika

3.1 Odwiedzanie naszych witryn i tworzenie plików dziennika

Każdorazowo podczas wizyty użytkownika w witrynie system automatycznie gromadzi dane i informacje z jego systemu komputerowego. Gromadzimy następujące dane:

 • Adres IP
 • Rodzaj/wersja przeglądarki
 • Urządzenie
 • System operacyjny
 • Data i godzina dostępu
 • Kraj
 • Język

Te dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu.

Wspomniane dane nie są przechowywane z innymi danymi osobowymi. Adres IP użytkownika jest tymczasowo przechowywany w naszym systemie, ponieważ jest to niezbędne w celu udostępnienia witryny na komputerze użytkownika. Adres IP użytkownika jest przechowywany przez czas, w którym użytkownik korzysta z naszej witryny. Przechowywanie danych w plikach dziennika umożliwia zatem działanie witryny. Dane te wykorzystujemy również w celu optymalizacji działania witryny i zwiększenia bezpieczeństwa naszych systemów technologii informacyjnej. Nie będziemy w tym kontekście korzystać z takich danych do celów marketingowych. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone. Dane wymagane w celu zapewnienia działania witryny zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Wszelkie pozostałe dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone.

Gromadzenie danych na potrzeby udostępniania witryny oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny.

3.2 Rejestracja

Nasze witryny oferują użytkownikowi możliwość zarejestrowania się do różnych usług. Więcej informacji dotyczących wybranych platform rejestracyjnych znajduje się na listach rozwijanych poniżej.

Rejestracja w celu utworzenia profilu (Rejestracja)

Aby utworzyć profil osobisty w naszych witrynach, należy w masce wprowadzania danych podać wybrane dane. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji obowiązkowo gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer identyfikacji podatkowej w przypadku Włoch
 • Ulica i numer
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Telefon
 • E-mail
 • Hasło
 • Zgoda na Warunki użytkowania (MyOlympus)

W ustawieniach konta oraz w wybranych witrynach użytkownik może również dobrowolnie podać inne informacje profilowe, tj.:

 • Tytuł
 • Spółka
 • Nr VAT
 • Dodatkowy adres
 • Region
 • Numer faksu
 • Data urodzenia
 • Spółka
 • Zdjęcie
 • Rejestracja produktu (data zakupu i numer seryjny urządzenia)
 • Subskrypcja newslettera

Podstawą prawną rejestracji, która wymagana jest do realizacji umowy zwartej z użytkownikiem, jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie nam takich informacji, dane te wykorzystamy w celu zarządzania procesami rejestracji produktów i połączenia ich z kontem użytkownika. Należy pamiętać, że po pomyślnej rejestracji użytkownik może logować się również do innych platform, takich jak MyOlympus-Community, nasz sklep internetowy lub platforma Test & Wow. Podczas pierwszego takiego logowania użytkownik może być jednak zobowiązany do podania dodatkowych danych.

Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane poprzez zmianę ustawień na stronie profilu. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

Rejestracja w celu utworzenia profilu (Rejestracja) / do usług MyOlympus

Aby utworzyć profil osobisty w naszych witrynach, należy w masce wprowadzania danych podać wybrane dane. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pseudonim
 • E-mail
 • Kraj
 • Hasło
 • Kontrola „Nie jestem robotem”
 • Zgoda na Warunki użytkowania (MyOlympus)

W ustawieniach konta oraz w wybranych witrynach użytkownik może również dobrowolnie podać inne informacje profilowe, tj.:

 • Ulica i numer
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia
 • Zdjęcie
 • Awatar
 • Rejestracja produktu (data zakupu i numer seryjny urządzenia)
 • Istnieje możliwość podania dodatkowych informacji dotyczących zainteresowań użytkownika związanych z produktami lub usługami
 • Treści do profilu publicznego/wizytówki obejmujące elementy tekstowe i graficzne
 • Subskrypcja newslettera

Podstawą prawną rejestracji, która wymagana jest do realizacji umowy zwartej z użytkownikiem, jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie nam takich informacji, dane te wykorzystamy w celu zarządzania procesami rejestracji produktów i połączenia ich z kontem użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z umownymi „Warunkami użytkowania” MyOlympus.

Należy pamiętać, że po pomyślnej rejestracji użytkownik może logować się również do innych platform, takich jak MyOlympus-Community, nasz sklep internetowy lub platforma Test & Wow. Podczas pierwszego takiego logowania użytkownik jest zobowiązany do podania dodatkowych danych.

Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane poprzez zmianę ustawień na stronie profilu. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną podczas rejestracji. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

Rejestracja w celu uczestnictwa w wydarzeniu / usłudze MyOlympus

Aby wziąć udział w wydarzeniu promowanym przez społeczność MyOlympus, użytkownik jest zobowiązany do podana danych w masce wprowadzania danych. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy (płeć) — obowiązkowo
 • Imię — obowiązkowo
 • Nazwisko — obowiązkowo
 • E-mail — obowiązkowo
 • Telefon — opcjonalnie
 • Spółka — opcjonalnie
 • Kraj — opcjonalnie
 • Miejscowość — opcjonalnie
 • Ulica — opcjonalnie
 • Numer domu — opcjonalnie
 • Kod pocztowy — opcjonalnie

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

Rejestracja na szkolenia

Aby zarejestrować się na szkolenie medyczne oferowane w naszej witrynie, należy wypełnić maskę wprowadzania danych lub, jeśli użytkownik wypełnił już taką maskę, należy zalogować się na profilu szkoleniowym „My Olympus”. Wprowadzone dane są przekazywane do nas i przez nas przechowywane. Dla użytkownika zostanie utworzony profil szkoleniowy „My Olympus”. Dane będą przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług (więcej informacji znajduje się w Rozdziale 5 poniżej). W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Login
 • Hasło
 • Język
 • Zawód/Funkcja
 • Dział
 • Szpital/Praktyka lekarska/Spółka
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Użytkownik może również dobrowolnie dodać inne dane, np. tytuł akademicki
 • Dziedzina
 • Stanowisko
 • Numer telefonu

Realizację usługi rejestracji powierzyliśmy firmie Haufe-Umantis AG.

Dane użytkownika wykorzystujemy do:

 • Przetwarzania pytań użytkownika dotyczących szkoleń oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem do celów organizacyjnych

Przed zakończeniem rejestracji poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych przez firmę Olympus oraz udostępnimy niniejszą politykę prywatności (poprzez podanie hiperłącza). Podstawą prawną dozwolonego przez użytkownika przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO. Ponadto rejestracja wymagana jest do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem. Zatem art. 6 ust. 1 b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną, gdyż dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu jego rejestracji na wybrane szkolenie.

Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

3.3 Przesyłanie aplikacji o pracę

Aby przesłać aplikację o pracę za pomocą naszej witryny, użytkownik musi podać dane w masce wprowadzania danych (rejestracja nie jest wymagana) i kliknąć przycisk przesyłania. Przekazane w ten sposób dane są przez nas przechowywane. Dane będą przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług (więcej informacji znajduje się w Rozdziale 5 poniżej).

W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail i login
 • Hasło
 • Język użytkownika
 • List motywacyjny i CV
 • „Jak się Państwo o nas dowiedzieli”
 • Dalsze udostępnianie danych — możliwość zaznaczenia opcji ƒ„Zgadzam się na przechowywanie moich danych po odrzuceniu mojej aplikacji o pracę oraz na informowanie mnie o przyszłych wakatach” i „Chcę, aby moje dane zostały usunięte po zakończeniu bieżącego procesu rekrutacji”

Przed zakończeniem procesu aplikacji poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych przez firmę Olympus oraz poinformujemy o dostępności niniejszej polityki prywatności (poprzez podanie hiperłącza do niniejszej polityki prywatności). Podstawą prawną dozwolonego przez użytkownika przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO. Ponadto przetwarzanie danych użytkownika wymagane jest do realizacji zobowiązań przedumownych, a zatem art. 6 ust. 1 b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną.

Realizację usługi rejestracji powierzyliśmy firmie Haufe-Umantis AG.

Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych). Okresy przechowywania danych obowiązujące w takich przypadkach muszą być określane indywidualnie dla poszczególnych umów i stron umownych.

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić zapisane dane. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną podczas rejestracji. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

3.4 Wiadomości e-mail o treści marketingowej

W naszych witrynach użytkownik może dobrowolnie zaprenumerować newsletter informujący o aktualnych atrakcyjnych ofertach.

Jeśli użytkownik chce otrzymywać nasze newslettery, korzystamy zasadniczo z tak zwanej procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newsletterów. Jeśli rejestracja nie zostanie potwierdzona, dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte. Dodatkowo przechowujemy datę rejestracji i potwierdzenia. Taka procedura służy potwierdzeniu rejestracji oraz w razie potrzeby do wyjaśnienia ewentualnego nadużycia danych osobowych użytkownika.

Aby otrzymywać newslettery z Działu Produktów Konsumenckich, wymagana jest rejestracja konta MyOlympus. Wprowadzenie dalszych, odrębnie oznaczonych danych, np. „moje zainteresowania”, jest dobrowolne, a dane takie zostaną wykorzystane w komunikacji z użytkownikiem. Po potwierdzeniu zapiszemy adres e-mail użytkownika w celu przesyłania mu newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto przetwarzanie danych użytkownika wymagane jest do realizacji zobowiązań przedumownych, a zatem art. 6 ust. 1 b) i f) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną, gdyż przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu wysyłania newslettera.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i anulować jego subskrypcję. Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez kliknięcie łącza podanego w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter lub poprzez przesłanie wiadomości na adres kontaktowy podany w stopce.

Należy pamiętać, że podczas wysyłania newsletterów dokonujemy oceny zachowań użytkowników. Na potrzeby takiej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele monitorujące stanowiące jednopikselowe pliki graficzne zapisane w naszej witrynie. W celu dokonania oceny łączmy przetwarzane przez nas dane i sygnały nawigacyjne z adresem e-mail oraz indywidualnym identyfikatorem użytkownika. Łącza przesłane w newsletterach również zawierają taki identyfikator. Korzystając z uzyskanych danych, tworzymy profil użytkownika, tak aby dopasować newsletter do jego indywidualnych zainteresowań.

Rejestrujemy, czy i kiedy użytkownik czyta newslettery oraz które łącza klika i na tej podstawie określamy indywidualne zainteresowania użytkownika. Dane są przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług. Dane te łączymy z działaniami podjętymi przez użytkownika w naszej witrynie.

Informacje są przechowywane wyłącznie przez okres, w którym użytkownik pozostaje subskrybentem newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji dane są anonimizowane i przechowywane wyłącznie do celów statycznych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem.

3.5 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail, dane osobowe przekazane w wiadomości lub podane w formularzu będą podlegać przechowywaniu.

Przetwarzamy następujące dane wprowadzone do formularza kontaktowego (maksymalny zakres) — Dział Produktów Konsumenckich:

Witryna:

 • Rodzaj zapytania*
 • Zwrot grzecznościowy*
 • Tytuł
 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Adres e-mail*
 • Spółka/organizacja
 • Stanowisko
 • Kraj*
 • Ulica i numer
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer telefonu
 • Faks
 • Model produktu
 • Wiadomość
 • Kontrola „Nie jestem robotem”

Dodatkowe pola w formularzu kontaktowym w witrynie (Audio):

 • Proszę o kontakt: telefoniczny, mailowy, korespondencyjny
 • Branża*
 • Pracownicy*
 • Moje zainteresowania to*: ogólne rozwiązania utrwalania mowy, aktualizacja istniejącego dyktafonu, rozwiązania transkrypcji, korzyści cyfrowego dyktowania (w porównaniu do analogowego), wersja próbna produktu, inne

Dodatkowe pola dla platformy Olympus Test & Wow:

 • Język

Po wysłaniu wiadomości przez użytkownika zapisywane są następujące dane:

 • Formularze w witrynie: Wszystkie dane wprowadzane w formularzu są wysyłane pocztą e-mail do przypisanych osób kontaktowych (w zależności od rodzaju zapytania). Pracownicy europejskiego centrum obsługi klientów firmy Olympus wprowadzają dane klienta do firmowego systemu CRM na wymagany okres w celu obsługi zgłoszenia
 • Formularze Olympus Test & Wow: Wszystkie dane wprowadzane w formularzu będą przechowywane w bazie danych klientów My Olympus.

Aby umożliwić przetwarzanie danych, prosimy użytkownika o zgodę przed wysłaniem wiadomości i udostępniamy niniejszą politykę prywatności poprzez zawarcie hiperłącza.

Formularze kontaktowe — SYSTEMY MEDYCZNE

 • Temat/przyczyna nawiązania kontaktu
 • Imię i nazwisko
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Wiadomość

Użytkownik może również dobrowolnie dodać inne dane, np.:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Telefon
 • Stanowisko
 • Organizacja
 • Faks
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość

Po wysłaniu wiadomości przez użytkownika zapisywane są następujące dane:

 • Wszystkie pola wypełnione w formularzy kontaktowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie innych danych (np. danych połączenia) podczas procesu wysyłania powinno zapobiec nadużywaniu formularzy kontaktowych i zagwarantować bezpieczeństwo naszych systemów technologii informacyjnej. Podstawą prawną w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych uzyskanych z przesłanej nam wiadomości e-mail również jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ posiadamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Przetwarzamy dane osobowe z wiadomości e-mail oraz formularzy kontaktowych wyłącznie w celu obsługi takiego kontaktu i w tym kontekście przekazujemy je do innych podmiotów należących do grupy Olympus w Europie. Dane używane są wyłącznie do celów korespondencyjnych. Jeśli użytkownik nawiązuje kontakt w związku z zawarciem umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane użytkownika usuwamy po upływie okresu wymaganego do realizacji celu, w jakim te dane zostały zgromadzone. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli korespondencja z użytkownikiem zostanie zakończona. Korespondencja zostaje zakończona, jeśli kwestie dotyczące pytań/przyczyn wysłania wiadomości zostały w sposób ostateczny rozstrzygnięte. Dane osobowe dodatkowo gromadzone podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik kontaktujący się z nami pocztą e-mail może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie udzielimy jednak odpowiedzi na wiadomość użytkownika.

3.6 Cechy/Funkcje sklepu internetowego dotyczące zamawiania produktów lub usług — Dział Produktów Konsumenckich

Gromadzimy dane osobowe użytkownika na potrzeby sklepu internetowego po złożeniu w sklepie internetowym przez użytkownika zamówienia na jeden z naszych produktów lub po rejestracji produktu. Dane te obejmują:

 • Zwrot grzecznościowy*
 • Tytuł
 • Imię i nazwisko*
 • Spółka
 • Nr VAT
 • Adres e-mail*
 • Adres korespondencyjny
 • Kraj*
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail*
 • Hasło*
 • Dane wymagane w zależności od rodzaju płatności, np. dane karty kredytowej
 • Inne dane przekazane nam dobrowolnie

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane przez nas oraz naszych partnerów w zakresie usług (usługi pocztowe i paczkowe) w stopniu niezbędnym do nawiązania, wykonania i rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz na potrzeby realizowanej przez nas usługi. Dane te są w szczególności wymagane w celu:

 • Zarządzania witryną
 • Udoskonalania działania witryny pod kątem przyzwyczajeń w korzystaniu
 • Udostępniania określonych usług w naszej witrynie
 • Obsługi zamówień
 • Wysyłania korespondencji związanej z zamówieniami
 • Wysyłania faktur i realizacji płatności
 • Udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika

Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych użytkownika jest konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań umownych (dostarczenia produktu). Podstawą przetwarzania danych w związku z udoskonalaniem witryny oraz użyciem określonych usług w naszej witrynie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż mamy prawnie uzasadniony interes, aby udoskonalać nasze usługi z myślą o przyszłości. Przekazywanie danych użytkownika dostawcom usług, o których mowa powyżej, również opiera się o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ oferują oni formy płatności ułatwiające użytkownikowi realizację płatności za produkty.

Dane użytkownika usuwamy po upływie okresu wymaganego do realizacji celu, w jakim te dane zostały zgromadzone. Ponieważ realizacja umowy uzależniona jest od posiadania danych, dane użytkownika przechowujemy zasadniczo przez cały okres obowiązywania umowy. Zastrzegamy jednak prawo do przechowywania danych przez okres wymagany do obsługi jakichkolwiek ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Ponadto możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych). Okresy przechowywania danych obowiązujące w takich przypadkach muszą być określane indywidualnie dla poszczególnych umów i stron umownych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

Nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim bez zgody użytkownika z wyjątkiem podmiotów należących do grupy Olympus oraz powiązanych spółek, np. dostawców usług płatniczych (PayPal i Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) oraz dostawców usług pocztowych i paczkowych. Tacy usługodawcy mogą dokonać dalszego transferu danych użytkownika do agencji informacji kredytowej. Dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji będą przechowywane i wykorzystywane przez nas w zakresie wymaganym do realizacji zamówień i/lub przekazywania usługodawcom oraz w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. W przypadku zamówienia towarów do kraju innego niż Niemcy dane zostaną przekazane dostawcom usług pocztowych i paczkowych w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki. W przypadku usług Wirecard Bank AG / RatePay GmbH i PayPal należy wziąć pod uwagę następujące zapisy:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH i Klarna Bank AB (publ)

W zależności od rodzaju płatności oraz dostępności płatności realizowane są przez Wirecard Bank AG („Rodzaj płatności Wirecard”). Jeśli dostępny jest i wybrany został rodzaj płatności Wirecard (w tym karta kredytowa, p24, ideal, Sofortüberweisung, faktura, płatność ratalna), następujące dane mogą zostać przesłane firmom RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlin, Niemcy, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, i Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Niemcy i mogą być przetwarzane w tych krajach do celów podanych poniżej:

 • Tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail i numer telefonu
 • Numer ubezpieczenia społecznego w przypadku Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji
 • Dane dotyczące konta (w przypadku polecenia zapłaty Wirecard): Posiadacz konta, numer konta, kod bankowy, bank, IBAN, BIC/Swift
 • Inne dane: Dane dotyczące wcześniejszych, bieżących i/lub przyszłych zamówień w sklepie detalicznym lub innych transakcji w sklepach internetowych współpracujących z Wirecard, RatePay i Klarna, np. informacje dotyczące produktów i rodzajów płatności wybranych przez klienta końcowego
 • Dane dotyczące zdolności kredytowej: Dane pochodzące w szczególności z agencji informacji kredytowej informujące o sytuacji kredytowej klienta, np. dane dotyczące wszelkich roszczeń wobec klienta, oraz inne dane dotyczące zdolności kredytowej
 • Dane techniczne: Dane dotyczące urządzenia używanego przez klienta podczas składania zamówienia
 • Adres IP

Dane klienta używane są do następujących celów:

 • Sprawdzenie poziomu ryzyka w przypadku zamówień w sklepie detalicznym
 • Przesłanie danych klienta do Wirecard, RatePay i Klarna oraz dalsze przekazanie danych klienta związanych z wyrażeniem woli zawarcia, wejściem w życie oraz wygaśnięciem umowy pomiędzy klientem końcowym i Olympus przez Wirecard, RatePay i/lub Klarna firmom SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH i/lub Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) w celu uzyskania informacji dotyczących klienta z tych agencji informacji kredytowej. Informacje te mogą uwzględniać punktowe oceny kredytowe oparte o matematyczno-statystyczne procesy uwzględniające w obliczeniach dane adresowe. Firma Wirecard jest upoważniona do wyznaczenia w dowolnym momencie innego dostawcy usług na potrzeby zachowania informacji o kliencie.
 • Obliczenia własnych punktowych ocen kredytowych oraz innych mierników (np. kategorii ryzyka) przez Wirecard i/lub RatePay i/lub Klarna.
 • Podejmowanie na tej podstawie decyzji przez Wirecard dotyczących udostępnienia rodzaju płatności Wirecard żądanego przez klienta (dla bieżących i przyszłych zamówień w sklepie Olympus) i przekazywanie takich informacji firmie Olympus.
 • Korzystanie z danych adresowych przez Olympus i przekazywanie ich firmie Wirecard, RatePay i/lub Klarna w celu indywidualnej oceny ryzyka zaległości płatniczych.

Kontrola ryzyka dla zamówień realizowanych w innych sklepach internetowych:

 • Przeprowadzanie opisanych powyżej kontroli ryzyka przez firmę Wirecard, RatePay i/lub Klarna dla operatorów innych sklepów internetowych, w przypadku gdy klient chce złożyć zamówienie w tym sklepie za pomocą rodzaju płatności Wirecard.
 • Przekazywanie danych klienta w ramach cesji roszczeń firmie Wirecard oraz użycie danych klienta przez Wirecard, o ile jest to konieczne w celu ustalenia i egzekwowania scedowanych roszczeń.