Ochrona zdrowia

Postępy medycyny w ostatnich dekadach znacząco przyczyniły się do poprawy jakości i wydłużenia oczekiwanej długości życia mieszkańców krajów uprzemysłowionych. Mimo to na świecie jest wiele osób, które nie mają dostępu do profesjonalnej ochrony zdrowia. Jako globalna firma z sektora techniki medycznej posiadamy wiedzę specjalistyczną i rozwiązania produktowe, które umożliwiają zapewnienie ochrony zdrowia grupom społecznym w trudnym położeniu oraz ogólną poprawę jakości życia takich osób.

  • Udostępnij:

Edukacja w dziedzinie chorób nowotworowych

Po celý rok vybrušujeme různými aktivitami povědomí zaměstnanců i veřejnosti o různých druzích rakoviny. Sem spadá i účast na mezinárodních měsících, které na rakovinová onemocnění vrhají přímé světlo. V březnu, který se nese ve znamení rakoviny střev, nebo v listopadu, který se nese v duchu rakoviny plic, vysvětlujeme preventivní opatření, diagnostická vyšetření a život zachraňující úkony. Prostřednictvím významných partnerství podporujeme neziskové organizace, které proti rakovině bojují nabídkou přístupu ke zdravotním službám a pomocí pacientům i jejich blízkým se zlepšováním kvality života.

Zaangażowanie w Afryce

Poświęcamy dużo uwagi pomocy ludności w Afryce i finansowo oraz rzeczowo wspieramy organizacje non-profit, które budują bardziej stabilny i zrównoważony system ochrony zdrowia w Afryce. Niezwykle ważne dla długofalowej poprawy poziomu opieki zdrowotnej jest jak najlepsze wykształcenie osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia.

Wspieramy organizację non-profit GESUNDES AFRIKA w realizacji jej celów, do których należy wzmacnianie krajowych systemów ochrony zdrowia i poprawa dostępności usług medycznych poprzez edukowanie i szkolenie tzw. społecznych pracowników ochrony zdrowia.

Olympus Surgical Technologies Europe (OSTE) już od wielu lat pomaga Afryce, przekazując sprzęt medyczny w ramach działań realizowanych wspólnie z EAU. Sprzęt podarowany przez OSTE jest na przykład wykorzystywany przez Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) — czołowy regionalny ośrodek szkoleniowy w Tanzanii — do szkolenia urologów. We współpracy z EAU opracowano w tym celu program intensywnych szkoleń interaktywnych — Intensive Interactive Training Program (IITP). Obok praktycznych sprawdzianów umiejętności pod nadzorem i kierunkiem ekspertów program obejmuje także wykłady i dyskusje.

Nasze pozostałe priorytety